Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Tạ An Khương Đông
 • Nguyễn Ngọc Triệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0834487778
  • Email:
   nntrieumgtakdong.pgddamdoi@camau.edu.vn
 • Lê Ánh Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SP
  • Điện thoại:
   0949795337
  • Email:
   latrangmgtakdong.pgddamdoi@camau.edu.vn