Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Tạ An Khương Đông